!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Stockholmshus 8

 

Vår bostadsrättsförening ligger i Årsta med närhet till både natur och storstad. Invid husknuten hittar du restauranger, kaféer och matbutiker. Några minuters promenad och du är nere vid Årstaviken med koloniområden och flera motionsspår och utegym. 

Smidiga kommunikationer in till stan med buss (160, 164), tunnelbana (Gullmarsplan) och pendeltåg (Årstaberg). 
Med tvärbanan/spårvagnen kommer man från Årsta Torg smidigt till västerort och Bromma flygplats.

Föreningen har god ekonomi och har sänkt avgifterna under sommaren 2018. Vi har också ett gästrum för långväga gäster.

Stadsdelsområde: Årsta-Enskede-Vantör

Du som medlem, se till att inte missa våra nyheter!
Registrera dig som prenumerant på vårt nyhetsbrev!  Klicka här

Nyhetsbrev nr 8 2018

2018-12-06

Kära medlemmar,

Välkomna till Årsstämman den 27 maj. Motioner skickas per mejl till: styrelsesvar@stockholmshus8.se eller med brev till: Styrelsen Stockholmshus8, Eklångsvägen 42, 120 51 Årsta. Inkom med motioner senast den 31 januari.

Föreningen söker en internrevisor och nya styrelsemedlemmar. Som internrevisor har du samma tim-arvode som resten av styrelsen och du planerar självständigt när du granskar årsredovisningen som utförs av vår auktoriserade revisor. Är du nyfiken på rollen som internrevisor eller funderar på att engagera dig på annat sätt i styrelsen. Skicka ett mejl till styrelsesvar@stockholmshus8.se

 

Matavfall

Matavfallssorteringen har, som vi tidigare berättat, blivit en succé men vi vill påminna om att enbart matavfall ska slängas i de bruna matavfallskärlen. Information om vad som kan slängas som matavfall och var du kan hämta nya matavfallspåsar hittar du på vår hemsida https://www.stockholmshus8.se -> Föreningen -> Sophantering.

 

Kommande datum för grovsopor

Grovsopor utgår i december.

Nästa tillfälle är torsdag 31 januari, därefter torsdag 28 februari. Tiden för lämning av grovsopor är kl 17-19.

 

Parkering

Tre parkeringsplatser har iordningställts på Eklångsvägen 42. Dessa platser är avsedda för AdEx, vår fastighetsförvaltare och Cura, vår fastighetsskötare. Skyltar har satts upp, men linjer målas när vädret tillåter.

 

Tidningsåtervinning

Föreningen har haft tidningsåtervinning i en blå container på Eklångsvägen 42. Containern har tagits bort eftersom användningen av den minskat och kostnaden inte längre var motiverad. Föreningens medlemmar uppmuntras att återvinna tidningar i stadens återvinningsstationer. De närmsta finner du på Vättersvägen 28 respektive Sköntorpsvägen 16.

 

Inomhustemperatur

Kylan är här och det kommer in en del felanmälningar kring värmen i lägenheterna. Mät alltid temperaturen mitt i din lägenhet innan du gör en felanmälan. Rekommenderad inomhustemperatur är 20 grader. Ligger temperaturen under detta skickas felanmälan via vår hemsida. https://www.stockholmshus8.se -> Felanmälan -> Felanmälan – värme och varmvatten.

Läs även mer om vad du själv kan göra för att påverka värme och ventilation på vår hemsida: https://www.stockholmshus8.se ->Fastigheterna -> Boendemiljön – värme och ventilation.

 

Snö

När snön kommer är det viktigt att eventuella felanmälningar om snöröjning kommer till rätt ställe:

 

Du som medlem, se till att inte missa våra nyheter! 
Registrera dig som prenumerant på vårt nyhetsbrev på vår hemsida 
https://www.stockholmshus8.se -> Utskick.

 

Nyhetsbrev nr 7 2018

2018-11-14

Kära medlemmar!
Det är redan november och här kommer ett nytt nyhetsbrev. Tack för ert tålamod med att få den nya styrelsetelefonen att fungera. Nu har telefonen varit i bruk en månad. Du når oss på 070-7437770. Lämna gärna ett meddelande om ingen svarar när du ringer eller mejla till styrelsen på styrelsesvar@stockholmshus8.se. Telefon och mejl kontrolleras minst en gång i veckan. För Felanmälan kontaktar du fortfarande vår fastighetsskötare Cura på telefon 08-21 91 11 (eller via webbplatsen) eller om det gäller förvaltning (avgifter m.m.) AdEx fastighetsförvaltning på 90220.

 

Inställd Extra föreningsstämma 22 november
Den kandiderande till rollen som internrevisor har dragit tillbaka sin kandidatur och vi ställer därmed in extrastämman vars syfte var att välja internrevisor. Att ha en internrevisor är inte tvingande då den auktoriserade revisorn granskar vår bokföring.
Det hade ändå varit önskvärt att ha en intern granskare som sätter sig in i styrelsearbetet och vi hoppas på att åter ha en internrevisor 2019/2020. Är du intresserad av hur styrelsen arbetar eller funderar på att kandidera till styrelsen 2019. Skicka mejl till: styrelsesvar@stockholmshus8.se

 

Årsstämma i Årsta Folkets hus 27 maj 2019
Måndag den 27:e maj 19.00 håller vi årsstämma i biosalongen i Årsta Folkets hus.
Välkommen med motioner till årsstämman per mejl till: styrelsesvar@stockholmshus8.se eller skicka ett brev till styrelselokalen: Styrelsen Stockholmshus8, Eklångsvägen 42, 120 51 Årsta. Inkom med motioner senast den 31 januari.

 

Grönt och trädgård
Föreningen följer Stockholms stads råd om att bevara och utveckla biodiversiteten och öka trygghetskänslan. Vid riskbedömning för säkert planteringsavstånd vägs träd och buskars vitalitet, art och växtbetingelser in. I vinter kommer föryngrings-, gallrings- och upprustningsarbeten att fortsätta. Träd som redan tagits ner är resultatet av förra årets beslut om att ta bort träd med expansiva rotsystem som står för nära hus, konkurrerar ut varandra eller annan växtlighet eller är sjuka. Sly, buskar och träd kommer att beskäras, träd eller buskar som är sjuka eller döda kommer att tas bort.
Gallring sker där träd/buskar står på för liten yta eller konkurrerar ut annan växtlighet.
I föryngrings och upprustningsarbetet ingår även nyetablering av buskar och träd med mindre expansiva rötter. Vi arbetar för ett säkert planteringsavstånd då en del växtlighet påverkar våra tak, fönster, fasader och grunder negativt med t.ex. mossa, alger och expansiva rotsystem som får fukt att tränga in. Vill du läsa mer om säkert planteringsavstånd finns en artikelhänvisning och en bok kring ämnet via: 
https://www.odla.nu/inspiration/sakert-planteringsavstand

 

Uppdaterade trivselregler
Vi bor i en förening tillsammans med andra och våra vanor och beteenden påverkar våra grannars boendemiljö och trivsel. Visa därför hänsyn och kommunicera gärna med dina närmaste grannar kring er gemensamma boendemiljö och trivsel.
Föreningen har några grundregler för trivsel och boende som alla i föreningen förbinder sig att följa, så kallade trivselregler. Dessa uppdaterades nyligen, uppdatera dig gärna om hur trivselreglerna ser ut om du inte känner till dem (se hemsidan under Föreningen - Trivselregler eller läs dem på din anslagstavla i porten).
Om du upplever störningar eller problem i ditt hus, kommunicera gärna direkt med berörda grannar, om du inte känner dig bekväm att göra det går det bra att vända sig till föreningen. Mejla till: styrelsesvar@stockholmshus8.se

 

Om förtätningen
Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd i frågan om förtätning med två nya hus. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. Styrelsen kommer nu att undersöka vad som blir nästa steg från staden i planeringsprocessen.

 

Information om dränering
Upphandling av dränering på Hjälmarsvägen pågår. Planerad dräneringsstart blir våren 2019. Vid iordningställandet av asfalten på Hjälmarsvägen kommer även asfalten på Kolsnarsvägen och Långhalsvägen att åtgärdas.

 

Anmäl dig till Odlingsgruppen
Odlingsgruppen bildades för att få föreningens medlemmar att umgås och lära känna varandra och för att det är roligt och lärorikt att odla. Odlingarna ligger mellan Kolsnarsvägen och Långhalsvägen. Där finns tre pallkragar som är till för alla i föreningen. Odlingsgruppen har även planterat ett antal bärbuskar och rabarber i anslutning till pallkragarna. Utöver detta har odlingsgruppens medlemmar några pallkragar (med bågformade skyddsnät och nätstaket) för egna odlingar.
Mer information om odlingsgruppen hittar du på webbplatsen under Föreningen – Odla i 8:an. Mejla din intresseanmälan till odla@stockholmshus8.se så får du en kallelse när det är dags för det första mötet 2019.

 

Om du inte längre vill prenumerera på detta nyhetsbrev, vänligen gå till https://www.stockholmshus8.se och avbeställ din prenumeration under rubriken Utskick.

Extra föreningsstämma

2018-11-07

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOCKHOLMSHUS 8

Datum: Torsdag 22 november 2018.

Tid: kl. 19:00.

Plats: Årsta Folkets Hus, Lokal Ågesta*.

Inskrivning från 18,30, kom gärna i god tid. Det kommer att bjudas på kaffe/te och macka.

*Lokalen Ågesta, ligger ovanpå biografsalongen, entré via parkeringen invid Årsta Torg.

Styrelsen önskar samtliga medlemmar varmt välkomna!

Dagordning extrastämma

  1. Stämmans öppnande.
  2. Fastställande av röstlängd.
  3. Val av stämmoordförande.
  4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare.
  5. Val av en person som jämte ordföranden justerar protokollet.
  6. Val av rösträknare.
  7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
  8. Val av Intern revisor.
  9. Stämmans avslutande.

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd.

2018-10-22

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd i frågan om förtätning med två nya hus. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. Styrelsen kommer nu att undersöka vad som blir nästa steg från staden i planeringsprocessen.

Nyhetsbrev nr 6 2018

2018-10-08

Hej kära medlem, 

 

Ny styrelse

Det har varit en tuff vår men nu tar vi nya tag. Under årsmötet valdes det in nya medlemmar i vår styrelse samtidigt som några tackade för sig. 

Under hösten arbetar styrelsen med vår underhållsplan, jobbar vidare samt avslutar/fattar beslut kring de projekt som pågår föreningen, t.ex. ventilationsprojektet. 

Styrelsen arbetar även på en verksamhetsplan som kommer bli tillgänglig för våra medlemmar. I den kommer det framgå hur styrelsearbetet går till, vad som ingår i de olika ansvarsområdena samt ledord och förhållningssätt oss emellan. 

Den nya styrelsens sammansättning finner ni på vår hemsida samt i era trapphus (inom kort). 

 

 

Värme och varmvatten avstängt  23/10

Stockholm Exergi kommer utföra arbete på fjärrvärmenätet. Värme och varmvatten är därför avstängt tisdagen den 23 oktober 08-18.

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. Efter avstängning kan fastigheterna varmvatten behöva cirkuleras i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen. För mer information besök: www.stockholmexergi.se/avbrott

 

Föreningsdag 28/10 kl 10-14 

Välkommen att fika, grilla, byta grejor och prata med dina grannar om olika projekt och aktiviteter som pågår eller ligger i startgroparna i föreningen. Självklart har vi en stor container där vi kan slänga grovsopor, (OBS! Ej kemikalier eller stort elektronikskrot.) Plats: Eklångsvägen 42.

 

Fasadbelysning

Under oktober månad sätter vår fastighetsskötare Cura upp fasadbelysning där föreningen sett att det finns behov. Har du frågor eller synpunkter kring detta mejla: styrelsesvar@stockholmshus8.se eller prata med styrelsen på föreningsdagen. 

 

Grovsopor

Sista torsdagen varje månad kan du lämna grovsopor på Eklångsvägen 38, kl 17:00-19:00. Den 25 oktober utgår grovsoporna till förmån för container och bytesmöjligheter på föreningsdagen den 28 oktober. Läs mer på hemsidan om vad ni får/inte får slänga samt hur era sopor bör vara förpackade. 

https://www.stockholmshus8.se/?rID=1140&page=sophantering

 

Grävarbete - Långhalsvägen 7 

På Långhalsvägen gräver man nu upp gräsmattan fram till trottoaren för att byta ut ett avloppsrör som kollapsat. Mer information kommer till boende som påverkas av arbetet. 

 

Förtätning

För mer information om vår överklagan till Mark- och miljööverdomstolen – se vår hemsida under rubriken ”Förtätning”. 

 

Styrelsetelefon

Styrelsetelefonen är åter i bruk. Den avlyssnas en gång i veckan så vi hänvisar fortfarande till de kontaktuppgifter ni finner till Cura/Adex/Styrelsen på vår hemsida.

 

Trivselregler

Det har inkommit en rad olika klagomål kring diverse störningar i vår förening. För att lättare veta hur vi ska förhålla oss till våra grannar kommer styrelsen ta fram uppdaterade trivselregler som gäller för vår förening. Tills vidare påminner vi om att städa efter er om ni använder grillplatserna eller de allmänna ytorna. 

 

Brandföreskrifter

Vi påminner om brandföreskrifterna: Cyklar, barnvagnar, rullatorer eller andra föremål får ej ställas/förvaras i trapphusen. Dörrmattor eller andra föremål får inte läggas/ställas utanför dörren. Källargångarna och källardörrarna fungerar som utrymningsvägar vid brand och får inte blockeras. Källardörrarna ska inte heller spärras i uppställt läge då det ökar risken för spridning vid brand. Brandfarliga ämnen eller motordrivna fordon får ej förvaras i källaren.

 

Extra stämma 22/11 kl 19.00 

Välkommen till extrastämma i biosalongen i Årsta Folkets Hus. Från 18.30 kan du prata med styrelsen och dina grannar i foajén. Anmäl dig per mejl till: styrelsesvar@stockholmshus8.se eller meddela deltagande vid föreningsdagen. Mer info kommer i nästa nyhetsbrev.

 

Vi tar hänsyn till de nya bestämmelserna som trätt i kraft i och med GDPR.

 

Med vänliga hälsningar - Styrelsen

 

Nyhetsbrev nr 5 2018

2018-07-19

Hej kära medlem,

 

Brandrisk

Det är eldningsförbud i Stockholms län och grillning på de gemensamma ytorna eller med egen grill inte är tillåtet. Grillning med el eller gasol är tillåtet. Var sparsam med det vatten vi har och påminn era grannar om eldningsförbudet.

 

Förtätning

För mer information om vår överklagan till Mark- och miljööverdomstolen – se vår hemsida under rubriken ”Förtätning”.

 

Styrelsetelefon

För tillfället är styrelsetelefonen ur funktion så vi hänvisar till de kontaktuppgifter som finns till Cura, Adex och styrelsen på vår hemsida. Vi återkommer med information om när den åter är i bruk.

 

Renovering, förskolan                

Det kommer pågå mindre renoveringsarbeten gällande förskolans staket på Sköntorpsgården.

 

Sänkt avgift

Styrelsen har beslutat att sänka avgiften i vår förening med 10% då vi har mycket god ekonomi. Sänkningen kommer inte påverka de åtgärder som finns planerade enligt föreningens underhållsplan. Detta sker från halvårsskiftet 2018.

 

Matavfall

Tömning av matavfallskärl kommer ske med jämnare mellanrum då kärlen snabbt fylls på. Är kärlet fullt så släng den bruna papperspåsen i ett annat kärl alt. i de vanliga soporna. Detta för att undvika överfulla kärl som kan dra till sig skadedjur. Skicka gärna en felanmälan till styrelsen så kan vi genomföra ytterligare åtgärder gällande matavfallet.

 

Grovsopor

Onsdag 26/7 kl 17:00-19:00.

Se hemsidan för att se vad du får/inte får slänga samt hur du ska förpacka ditt avfall för att underlätta hanteringen för Cura.

 

Vi tar hänsyn till de nya bestämmelserna som träder i kraft i och med GDPR.

 

Glöm ej att anmäla er till elektroniskt nyhetsbrev på vår hemsida; klicka på ”Utskick” i kolumnen till vänster.

 

Med vänliga hälsningar - Styrelsen

Årsredovisning 2018

2018-06-15

Hej, 

 

Bifogat finns årsredovisningen för 2018 med påskrifter samt motionerna. De finns anslagna i varje trapphus i ett exemplar och fler finns vid föreningslokalen på Eklångsvägen 42. 

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Årsredovisning 2017

2018-06-07

Nedan finner ni 2017 års årsredovisning för Stockholmshus 8.

Kallelse Årsstämma 2018

2018-06-04

Hej,

 

Torsdag 28 juni 2018 kl. 19:00 i Årsta Folkets Hus

Inskrivning i röstlängd samt kaffe, te och smörgås från kl. 18:30

 

Nedan finns länk med kallelse till årsstämma den 28 juni 2018 kl 19:00 på Folkets hus, Lokal Ågesta.

 

Välkommen hälsar Styrelsen

Underhållsarbete i fjärrvärmecentralen 

2018-06-02

Under perioden 4-8 juni kommer Stockholm Exergi byta flödesmätare, integreringsverk och kommunikationsutrustning i er fjärrvärmecentral. Syftet är att säkerställa korrekt mätning enligt Fortums riktlinjer och den mätarlag som fastställer hur ofta utrustningen ska bytas. 

 
Under bytet kommer det vara avbrott i er fjärrvärmeleverans till fastigheten i ca 15-30 minuter.
 
Gäller fastigheterna; 
- Öljaren 2
- Virlången 4 m.fl.
- Styran 1
- Långhalsen 6
 
Klicka här för att se vår områdeskarta. 
 
Vid eventuella frågor vänligen kontakta Stockholms Exergis underleverantör One Nordic AB på 0771-30 43 94 eller e-posta till stockholm.exergi@one-nordic.se
 
Vänligen 
Stockholms Exergi AB
Mätcenter
Åttan i årsta nr 1jan09_clip_image002

Kalender

Jan 2019
V Ti On To Fr
v1 1 2 3 4 5 6
v2 7 8 9 10 11 12 13
v3 14 15 16 17 18 19 20
v4 21 22 23 24 25 26 27
v5 28 29 30 31

Pryltorg

Badkar säljes
2019-01-09 Säljes

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion