!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Stockholmshus 8

Trivselregler

Trivselregler

för oss som bor i Brf Stockholmshus 8

Vi bor i en förening tillsammans med andra och våra vanor och beteenden påverkar våra grannars boendemiljö och trivsel. Visa därför hänsyn och kommunicera gärna med dina närmaste grannar kring er gemensamma boendemiljö och trivsel.

Som ramverk har föreningen grundregler för allas trivsel:

Lägenhet och tillhörande utrymmen ska brukas med aktsamhet.

Skador som uppstått i lägenheten eller tillhörande utrymmen som bostadsrättsföreningen ansvarar för ska anmälas på vår hemsida: Felanmälan.

Vid förekomst av skadedjur kontaktar du själv Anticimex direkt på 075-245 10 00. OBS! Uppge att föreningen har Brandkontoret som försäkringsbolag när du ringer. Felanmäl även till föreningen för kännedom om vilka åtgärder du vidtagit via vår hemsida: Felanmälan.

Tänk på att det är lyhört i lägenheterna. Visa hänsyn genom att sänka ljudnivån och undvik störande aktiviteter, som hög musik, tvättning med egen tvättmaskin eller borrning mellan klockan 22 och 07. 

Visa hänsyn genom att inte röka från balkong, fönster, i trapphus eller vid port där röken kan störa dina grannar. Släng ej heller cigarettfimpar, aska eller snus från/på dessa platser.

Visa hänsyn genom att inte skaka mattor från fönster eller balkong. 

Balkonglådor hängs på insidan av balkongräcket för att undvika olyckor. 

Var sparsam med vattnet och stäng kranarna ordentligt. 

Vädra hellre rejält en kort stund än lite hela tiden (gäller under den period värmen är på). 

Om du använder föreningens gemensamma utrymmen utomhus, t.ex. grillplatserna eller picknickplatserna, visa hänsyn genom att plocka undan efter dig och ta med skräp, fimpar, tomflaskor, kapsyler och burkar när du lämnar platsen.

Ägare till husdjur ansvarar för att djuren inte för oljud eller förorenar i huset. Husdjur får inte släppas lösa i trappor, källare eller på gårdarna och du som ägare ansvarar för att plocka upp efter ditt husdjur på gårdarna. 

Mata ej fåglar från balkong, fönsterbrädor eller på marken. Maten drar lätt till sig skadedjur som möss och råttor. 

Släng ej renoveringsavfall eller grovsopor på föreningens mark eller vid sopstationerna. Det finns möjlighet att slänga grovsopor sista torsdagen varje månad vid grovförrådet på Eklångsvägen 38. Läs mer om vad som får/inte får slängas samt hur soporna bör vara förpackade på vår hemsida: Sophantering.

Förvara ej grillar utomhus, t.ex. under balkonger. Ta in dem i era källarförråd så snart de har svalnat. Se vår hemsida: Grillning.

Sätt ej upp egna anslag på husens ytterväggar, portar, på träden eller i trapphusen.

Spola ej ned föremål som kan orsaka stopp eller är miljöfarliga i toaletten.

 

Följ de allmänna brandföreskrifterna (bl.a nedanstående):

  • Cyklar, barnvagnar, rullatorer eller dylikt får ej ställas/förvaras i trapphusen. 
  • Dörrmattor eller andra föremål får ej läggas eller ställas utanför den egna dörren.
  • Källargångarna och källardörrarna ska fungera som utrymningsvägar och får ej blockeras. Källardörrarna får ej heller spärras i uppställt läge då det ökar risken för spridning vid brand. Hjälp till att hålla ordning i källare och övriga gemensamma utrymmen och se till att dörrarna är låsta/går igen. 
  • Brandfarliga ämnen eller motordrivna fordon får ej förvaras i källarna. 

Trivselreglerna gäller även dina besökare, inneboende, hyresgäster som hyr i andrahand och övriga som vistas i föreningens fastigheter och på föreningens mark.

 

Trivselreglerna uppdaterades senast 2018-10-29.

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion