!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler

 För vår gemensamma trivsel, vänligen respektera att

 • lägenhet och tillhörande utrymmen ska brukas med aktsamhet.
 • det är lyhört i lägenheterna. Visa hänsyn genom att sänka ljudnivån och undvika störande aktiviteter mellan 22.00 och 07.00. 
 • skador som uppstått i lägenheten eller tillhörande utrymmen och som bostadsrättföreningen ansvarar för, ska anmälas till felanmälan (se under Felanmälan). 
 • du omedelbart ska anmäla om ohyra förekommer i lägenheten (Felanmälan). Lägenheten ska då hållas tillgänglig för inspektion och eventuella åtgärder. 
 • cyklar, barnvagnar, pulkor eller dylikt inte ställs i trapphusen. 
 • mattor eller andra föremål får inte läggas eller ställas utanför den egna dörren. 
 • inte skaka mattor från fönster eller balkong. 
 • källargångarna ska fungera som utrymningsvägar och inte får blockeras. Hjälp till att hålla ordning i källare och övriga gemensamma utrymmen och se till att dörrarna är låsta. 
 • det inte är tillåtet att förvara renoveringsavfall på föreningens mark. 
 • det inte är tillåtet att förvara grillar utomhus, tex under balkonger. Ta in dem i era källarförråd. Se under Grillning
 • att du inte spolar ned föremål som kan orsaka stopp eller är miljöfarliga i toaletten. 
 • balkonglådor hängs på insidan av balkongräcket för att undvika olyckor. 
 • du inte slänger cigarettfimpar eller aska från balkongen/fönstren. 
 • du inte förvarar brandfarliga ämnen eller motordrivna fordon i källarna. 
 • du inte sätter upp egna anslag på husens ytterväggar, på träden eller i trapphusen.
 • ägare till husdjur ansvarar för att djuren inte för oljud eller förorenar i huset. Husdjur får inte släppas lösa i trappor, källare eller på gårdarna. 
 • det inte är tillåtet att mata fåglar från balkong, fönsterbrädor eller på marken. Maten drar lätt till sig skadedjur som möss och råttor. 
 • trivselreglerna även gäller hyresgäster som hyr i andrahand och övriga som vistas i föreningens fastigheter.
 • du ska vara sparsam med vattnet och stänga kranarna ordentligt. 
 • att du hellre vädrar rejält en längre stund och inte lite hela tiden. 
Utskriftvänlig version