!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Trivselregler

 För vår gemensamma trivsel - följ följande regler: 

 • lägenhet och tillhörande utrymmen ska brukas med aktsamhet.
 • det är lyhört i lägenheterna. Visa hänsyn genom att sänka ljudnivån och undvika störande aktiviteter mellan 22-07. 
 • skador som uppstått i lägenheten eller tillhörande utrymmen och som bostadsrättföreningen ansvarar för, ska anmälas till Felanmälan.
 • om skadedjur förekommer kontaktar du själv Anticimex direkt på 075-245 10 00. OBS! Uppge att föreningen har Brandkontoret som försäkringsbolag när du ringer.

 • cyklar, barnvagnar, rullatorer eller dylikt inte ställs i trapphusen. 
 • dörrmattor eller andra föremål får inte läggas eller ställas utanför den egna dörren. 
 • inte skaka mattor från fönster eller balkong. 
 • källargångarna ska fungera som utrymningsvägar och inte får blockeras. Hjälp till att hålla ordning i källare och övriga gemensamma utrymmen och se till att dörrarna är låsta. 
 • det inte är tillåtet att förvara renoveringsavfall på föreningens mark. 
 • det inte är tillåtet att förvara grillar utomhus, tex under balkonger. Ta in dem i era källarförråd. Se under Grillning.
 • att du inte spolar ned föremål som kan orsaka stopp eller är miljöfarliga i toaletten. 
 • balkonglådor hängs på insidan av balkongräcket för att undvika olyckor. 
 • du inte slänger cigarettfimpar eller aska från balkongen/fönstren. 
 • du inte förvarar brandfarliga ämnen eller motordrivna fordon i källarna. 
 • du inte sätter upp egna anslag på husens ytterväggar, på träden eller i trapphusen.
 • ägare till husdjur ansvarar för att djuren inte för oljud eller förorenar i huset. Husdjur får inte släppas lösa i trappor, källare eller på gårdarna. 
 • det inte är tillåtet att mata fåglar från balkong, fönsterbrädor eller på marken. Maten drar lätt till sig skadedjur som möss och råttor. 
 • trivselreglerna även gäller hyresgäster som hyr i andrahand och övriga som vistas i föreningens fastigheter.
 • du ska vara sparsam med vattnet och stänga kranarna ordentligt. 
 • att du hellre vädrar rejält en längre stund och inte lite hela tiden.