!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fastighetsskötsel

Föreningen anlitar Cura Center AB för all fastighetsskötsel inom vår förening.
Cura ägs och leds av Conny Brithén och Conny har ett 10-tal fastighetsskötare till hjälp i sitt team.

 

Felanmälan dagtid 07.00 - 16.00 

     ring 08-21 91 11 eller klicka här 

 

                   

 

Jourtjänst - efter kontorstid

Du ska alltid anlita den av föreningen kontrakterade jourmontören. Anlitar du någon annan riskerar du att debiteras mellanskillanden.

Jourmontör: 08-657 77 22

Vi ber er uppmärksamma att jourmontör ENDAST får tillkallas vid akuta fel efter kontorstid och som kräver omedelbar insats.
Konsultera alltid styrelsen eller fastighetsskötseln vid tveksamheter.
OBS! Felaktigt utnyttjande av jourservice debiteras medlemmen