!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Stockholmshus 8

Störningar

Hantering störningar Brf Stockholmshus 8

Generellt gäller för samtliga boendeformer att du aldrig har rätt att störa dina grannar och samtidigt att du i din bostad skall kunna föra ett normalt liv. Det vill säga att i ett lyhört hus får man som boende räkna med att höra mer från en granne än i ett hus med god isolering mellan lägenheterna eller i ett villaområde.

Brf Stockholmshus 8 riktlinjer är att störande ljud inte är tillåtna mellan klockan 22.00 - 07.00. Dessa tider måste respekteras.

Den dag du skall ha en fest eller den gången du under längre tid skall renovera din lägenhet rekommenderar vi att du informerar om detta i trapphuset och kanske till och med i portarna intill. Stomljud sprider sig lätt och långt i huset!

När någon stör

Det mest effektiva när man upplever att grannen stör brukar vara att själv ta kontakt (gärna personlig kontakt) med grannen och informera denne om att deras beteende stör omkringboende. Det är inte ovanligt att grannar är omedvetna om att deras beteende kan störa andra och i och med att detta uppmärksammas så kan man få en chans att upphöra med detta beteende.

Om det inte hjälper att prata med grannen eller om denne vägrar att öppna dörren kan man ta hjälp av fastighetsägaren. I detta fall är det förvaltningen (AdEx Fastighetsutveckling AB) som på uppdrag av styrelsen representerar fastighetsägaren. Fastighetsägaren har en skyldighet att se till att ingen boende störs i sitt boende på ett sätt som normalt inte kan accepteras.

När du vill anmäla en störning till förvaltningen gör du detta skriftligen. Detta för att det redan från början skall finnas dokumentation som skulle gå att använda som bevisning i de fall där man blir tvungen att vidta rättsliga åtgärder.

Av dokumentationen skall framgå så detaljerat som möjligt vad störningen består av. Dvs från vilken adress eller lägenhet störningen kommer och gärna uppgift om namn på den som stör eller namnet som finns på dörren. Datum och ungefärliga klockslag för när störningen uppkommit, hur länge det har pågått och hur störningen upplevs från din lägenhet, eller från där du befunnit dig.

När förvaltningen mottagit ditt klagomål görs först en bedömning om hur allvarlig störningen är. Huvudregeln är då att för störningar som är ofta återkommande krävs en lägre nivå av störning och för en störning som inträffat en gång krävs att störningen varit mer allvarlig. Tex att man haft en brakfest, inte lugnat sig fastän grannarna sagt till, skrålat i trapphuset sent på natten osv.

I samband med denna bedömning kan det vara så att man behöver inhämta mer information från dig som anmälare.

När bedömningen är klar och det konstaterats att det är en tillräckligt allvarlig störning skickas en ”Anmodan att vidta rättelse” till den störande (den som äger lägenheten). Av denna framgår vad störningen består i och när den inträffat. Det framgår också att man, om detta inte upphör skulle kunna förlora bostadsrätten till lägenheten, dvs bli avhyst. Det framgår inte vem som har klagat till förvaltningen. I de allra flesta fall skickas även en kopia till Socialnämnden.

Du som klagat får en bekräftelse på vilken åtgärd som vidtagit.

Återkommer störningen hör du av dig igen. Beroende på hur allvarlig störningen är så kommer ärendet till slut att tas upp med styrelsen för beslut om eventuell avhysning. Detta är dock ganska ovanligt då de allra flesta rättar sig efter att de fått det påpekat att de stör och vad detta kan få för konsekvenser.

När du anklagats för att störa

Om du fått ett brev från förvaltningen om att någon anmält en störning från din lägenhet eller från en person i ditt hushåll får du gärna höra av dig till förvaltningen och förklara vad som har hänt.

Det finns många exempel på boende som ansett sig felaktigt anklagade. Hör av er till förvaltningskontoret och berätta, kanske skall samtliga parter istället träffas och prata om störningarna eller kommer störningen egentligen från en annan granne? Hör av dig.

Störningsanmälan

Om styrelsen finner det styrkt att störningar har skett och är av allvarlig karaktär kommer den störande parten kontaktas med anmodan om rättelse. Sker ingen bättring kan den störande parten i förlängningen mista rätten till sin lägenhet. Tänk på detta vid t.ex. andrahandsuthyrning. Om Din hyresgäst stör grannarna kan du bli av med lägenheten. 

En anmälan kan göras på tre sätt

1)

Via vår förvaltares hemsida - klicka här 

2)

Posta anmälan: Brf Stockholmshus 8
c/o AdEx Fastighetsutveckling
Box 4031
169 04 SOLNA

3)

Lämna anmälan via formuläret nedan

 

Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan. Så här behandlas dina personuppgifter.

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion