!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Att bo i bostadsrätt

Att äga och att sätta en egen prägel på sitt boende är en önskan som många har. Boendeformen bostadsrätt kan vara ett sätt att förverkliga denna dröm.

Som medlem i en bostadsrättsförening äger Du tillsammans med de andra medlemmarna alla föreningens tillgångar och skulder vilket innebär att Ni tillsammans äger alla planteringar, tvättstugor, gemensamma lokaler med mera, det vill säga alla tillhörande ytor och materiel.

En vanlig missupfattning är att man äger den lägenhet som man bor i. Detta är dock helt fel, du övertar - via ett förvärv, rätten att bo i en viss lägenhet och du äger en andel i föreningen där du bor.

Detta medför i sin tur ett ökat ansvar för ditt boende samt omgivningen utanför ditt hem men också möjligheten att påverka denna, bland annat genom att delta på föreningsstämman och vara med i olika arbetsgrupper.

Som delägare i en bostadsrättsförening är du också ansvarig för alla lån och utgifter som föreningen tar på sig.

Boendeformen bostadsrätt medför också att Du som bostadsrättsinnehavare måste också ta hänsyn till föreningens regler som återfinns i stadgarna samt de lagar som reglerar boendeformen bostadsrätt.

I vår förening hålls föreningsstämman i maj alternativt i början av juni varje år. Information om datum, tid och plats meddelas tidigt i trapphusen för att så många medlemmar som möjligt ska komma och ta beslut i viktiga frågor, såsom om Din boendemiljö och föreningens gemensamma ekonomi.

På föreningsstämman väljer medlemmarna styrelse samt utser revisorer. Styrelsen är ytterst ansvarig för föreningens funktion och ekonomi och består av valda representanter, medlemmar som bor i föreningen. På föreningsstämman beslutar medlemmarna också om den sittande styrelsen får ansvarsfrihet för året som gått, om ändring av stadgarna samt fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt årets resultat.

Till föreningsstämman kan Du som medlem lämna förslag (motion), denna skall vara inlämnad senast 31 januari samma år som stämman. Motionen kan exempelvis röra boendemiljö, service, renovering eller andra boendeformer och om tillräckligt många stödjer förslaget (majoritet) blir detta realitet.

 

Ta chansen och var med och påverka!