!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Städning

Vår leverantör Bro-Bålstastädarna städar de allmänna utrymmena för Brf Stockholmshus 8:as räkning.


Generellt gäller att trapphus, tvättstugor och entréer städas en gång i veckan. 

Det framgår också av information i samtliga portar när respektive port städas.

Har du frågor, förbättringsförslag eller felanmälan gällande städningen; Klicka här.