!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Grillning

 

Föreningen har en murad grill på Flaggberget vid Sköntorpsgården på Kolsnarsvägen. Den får användas av medlemmarna för en trevlig kväll med grannar eller vänner.

Glöm inte att släcka elden ordentligt efter grillning, och lämna snyggt och rent efter dig!

Det är förbjudet att grilla på balkongen med kol eller gas på grund av brandrisken. På balkongen är endast elgrill med jordat eluttag tillåten.

Om du använder en kolgrill och sitter någonstans ute på föreningens mark och grillar, glöm då inte att plocka undan denna efter att du grillat färdigt. Förvaring av grill görs t.ex. i ditt eget källarförråd. 


Att låta grillen vara förvarad utomhus t.ex. under någon balkong är inte tillåtet.