!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fastigheterna

 

Stockholmshus8 har totalt 39 huskroppar med 548 stycken lägenheter och fastigheterna byggdes 1945-1946.

De flesta husen är trevåningshus med sex lägenheter per port.
Längs med Långhalsvägen har föreningen s k punkthus med tre till fyra våningar och fyra till fem lägenheter per plan.

Till varje lägenhet hör ett källarförråd/vindsförråd och ibland även en matkällare.