!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Stockholmshus 8

Renovering

Styrelsens uppdatering av renoverings-, ansvars- och åtgärdsreglerna

Styrelsen har beslutat att uppdatera och förtydliga reglerna för vad som gäller vid en renovering i medlemmens lägenhet.
Styrelsen har också moderniserat och uppdaterat vad som gäller avseende ansvarsfrågan inom lägenheten.
Detta för att underrätta för våra medlemmar att enklare kunna renovera sina lägenheter.

För beslutet att ändra reglerna för renovering hänvisar styrelsen till skrivelsen i §31 - I inledningen av §31 står det;

”... Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att följa de anvisningar som föreningen lämnar beträffande installationer avseende avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten och ventilation i lägenheten samt att tillse att dessa installationer utförs fackmannamässigt…..”

Styrelsen har också tagit fasta på principen att rätten att underhålla och renovera i sin bostadsrätt är absolut (sista stycket i §33), och kan i praktiken inte minskas av vare sig styrelsen eller stämman, utan styrelsen vill istället underlätta för medlemmarna att renovera och förbättra sina bostäder.
Men det finns vissa inskränkningar som måste följas.....

Renoveringsanmälan och renoveringstillstånd

Alla renoveringar skall anmälas innan de utförs - renoveringsanmälan.
Använd ärendesystemet för att anmäla din renovering, blankett finns längst ner på denna sida 

Styrelsen hjälper till med råd och tips och vi besiktigar din lägenhet utan kostnad

När renoveringarna påverkar sådant som är föreningens ansvar (tex bärande väggar, installationer som betjänar mer än bara din lägenhet) så behövs också styrelsens godkännande för sådana renoveringar -  renoveringstillstånd

Fackmannamässigt utförande

Tänk på att det fackmannamässiga utförandet alltid måste följas och att detta är mer omfattande än vad man ibland tror – bara för att man är händig så innebär detta med automatik inte att arbetet blir fackmannamässigt utfört.

Det finns många regler som måste följas – använd alltid certifierade fackmän med ansvarsförsäkring.

Byggavfall

Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det får inte läggas i föreningens grovsoprum eller container och inte heller belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, källargångar, vind eller gård. Några sk Big Bags får inte lämnas på föreningens mark mer än maximalt 3 dagar och de skall vara tydligt uppmärkta med avsändaren.

Om du använder dig av en container som står på föreninegns mark så får denna inte hindra övriga medlemmar och inte heller störa de brandvägar som finns inom vårt område. Om du är osäker på brandvägarna hör med brandkåren.
Uppställning av en container på gator och trottoarer kräver tillstånd av Stockholms Stad.

Städning

Om du renoverar din lägenhet och transporterar byggavfall genom trappuppgången så måste du städa upp efter dig.
Du måste som minimum städa av trapphuset från byggdamm etc minst 1 gång per vecka, se anslag i respektive trappa när städfirman städar - och din städning måste ske dagen innan.
Städningen skall vara noggrannt utförd och innehålla våttorkning av trapphuset.

För den som inte följer dessa gemensamma trevnadsregler så kommer föreningen att städa av byggavfallet och debitera den medlem som är ansvarig.

Informera dina grannar

Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå i din portuppgång innan du sätter igång. Ombyggnadsarbetet får inte utföras på kvällar eller nätter. Eventuella avstängningar i något av fastighetens system måste aviseras i samtliga berörda medlemmars brevlådor minst 2 dagar i förväg, och får bara utföras av en av styrelsen utsedd entreprenör.

Ansvarsfrågan

Tänk på att om du gör ändringar i lägenheten och utför dessa på egen hand eller med icke certifierad arbetskraft så blir hela ansvaret i framtiden helt och hållet ditt.

Det kan också bli problem för dig i framtiden när du så småningom tänker sälja din lägenhet och inte på ett fullgott sätt kan dokumentera dina ändringar.

Tänk också på att du har ett långtgående ansvar för din renovering som kan sträcka sig ända upp till 10 år efter att du gjort renoveringen.

– så anlita alltid arbetskraft som är certifierade, har ansvarsförsäkring och som lämnar fullgoda garantier.

Tillstånd och efterbesiktning

Om renoveringen kräver tillstånd från föreningens styrelse så skall ombyggnation/renovering av det färdiga arbetet efterbesiktigas av en besiktningsman utsedd av styrelsen. Kontakta styrelsen inför din besiktning. Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att besiktning utförs och att den anmäls till styrelsen. 

Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att din ombyggnad blir godkänd före arbetet startar, att arbetet blir fackmannamässigt utfört och för att anmäla efterbesiktning.

Tänk på att det kan ta en viss tid att behandla din ansökan, inte bara pga komplexiteten på den sökta ombyggnaden utan också på att styrelsens arbetsbörda kan variera över tiden – var ute i god tid!

Avflyttningskontroll

Samtliga lägenheter som skall överlåtas på ny medlem avflyttningskontrolleras av styrelsen innan en överlåtelse godkänns. Protokoll över eventuella brsiter upprättas som sedan förvaras i lägenhetsregistret.

I samband med en avflyttningskontroll så jämförs också uppgifterna med inkommna renoveringsanmälningar och tillståndsansökningar.

 

För info om 

Vad kräver tillstånd?

Vad kräver inte tillstånd?

Klicka på respektive länk ovan

 

Har du frågor om renovering så kan du fylla i nedanstående 
formulär så kontaktar styrelsen dig

Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan. Så här behandlas dina personuppgifter.

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion