!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Stockholmshus 8

Vad får jag inte göra

Följande åtgärder får du INTE göra i lägenheten

Tänk på att alla ändringar skall anmälas till styrelsen - du använder blanketten längst ner på sidan

 
Ta bort eller koppla loss något element/radiator

Att ta loss ett element/radiator påverkar hela vårt värmesystem och därför skall ALLTID en åtgärd på värmesystemet skötas av den entreprenör som styrelsen utsett.

Samtliga element är föreningens ansvar och får inte tas bort utan tillstånd då detta påverkar hela värmesystemets inmätning, dvs. även dina grannars värme.

Om ett element skall bytas ut måste du inhämta tillstånd från förening.
Efter ett utbyte av element så måste ibland en ny inmätning av den berörda stammen ske och detta sköts av den entreprenör som styrelsen utsett och sker på medlemmens bekostnad.

Ett element får aldrig kastas - det kan ju hända att den som flyttar in vill ha det tillbaka. 

Observera att vattenburen golvvärme inte är tillåtet att installera, däremot har vi inget emot att installera elburen golvvärme. Vattenburen golvvärme innebär en rejält ökad risk för vattenskada som föreningen inte kan friskriva sig ifrån eller avtala bort. 

Stänga av centrala vatten- & värmeledningar

Att stänga av en central vatten- eller värmeledning påverkar även andra lägenheter och måste aviseras innan den åtgärden sker.
Dessutom kan avstängningsventilerna vara känsliga för yttre påverkan och dörför skall denna åtgärd ALLTID utföras av styrelsen utsedd entreprenör
Tänk också på att grannana måste informeras i god tid

Stigarledningarna i badrummen

I samband med stambytet i början av 90-talet så installerades det besiktningsluckor för stigarledningarna i badrummen - dvs den vita metalllådan som går från golv till tak i hörnet i badrummen.

Vid en badrumsrenovering får inte dessa inspektionsluckor kaklas igen utan ledningarna innaför måste kunna besiktigas och om det blir läckage så måste läckande vatten kunna rinna ut.

Flytta en avloppsbrunn

Att flytta en avloppsbrunn kan skada lägenhetens grundkonstruktion och kräver tillstånd från styrelsen samt i vissa fall en bygganmälan till kommunen

Tvättmaskinsinstallation

En tvättmaskin måste installeras i ett utrymme som har en golvbrunn.
Maskinen kan inte tex bara stå på golvet i köket, om inte köket är ett våtrum. Maskinen måste då stå i en balja som rymmer lika mycket vatten som tvättamskinen med ett avlopp till det ordinarie avloppet.

Nedan följer ett utdrag ur Säker Vatten

Ändra eller påverka lägenhetens bärande golv

Läggenheterna har en sk trossbotten, en bärande och isolerande konstruktion under golvets ytskikt (tex parkettgolvet) och denna bärande konstruktion får inte påverkas.

Ta ner eller förändra en bärande vägg

Fastigheterna har vissa bärande väggar och om dessa förändras så kan hela fastighetens konstruktion påverkas, så för denna åtgärd krävs tillstånd från styrelsen samt en bygganmälan till kommunen

Förändra lägenhetens gasledning

Samtliga gasledningar är en del av fastigheten och får INTE påverkas eller pluggas.
Arbeten på gasledningar får endast utföras av styrelsen utsedd entreprenör.

Ventilation och mekaniska fläktar

Ventilationen i lägenheten består av självdrag och får inte sättas igen. Samtliga till- och frånluftskanaler skall desutom vara öppna för att självdraget skall fungera.

Inga mekaniska fläktar tillåts i föreningens ventilationskanaler. Om sådana kopplas in (tex köksfläkt) så påverkas både grannar och brandsäkerheten. En mekanisk köksfläkt som drar in fett i ventialtionskanalerna är en stor brandrisk och en av orskaerna till att en brand sprider sig mellan lägenheter i en byggnad.

OBS Endast kolfilterfläktar som inte kopplas/ansluts till föreningens ventilationskanaler tillåts. 

Hur får jag dessa åtgärder utförda?

Kontakta ansvarig i styrelsen inför sådana åtgärder via formuläret nedan.

Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan. Så här behandlas dina personuppgifter.

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion