!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Stockholmshus 8

Boendemiljön - värme och ventilation

Under hösten och vintern upplever många medlemmar att de har problem med inomhusmiljön. Innan du gör en felanmälan om problem med värmen bör du göra följande:

  • Känn på alla element i lägenheten. Om det är full värme på alla element ska de vara ungefär lika varma. Om något element är mycket kallare än de andra, lägg ett ärende i ärendehanteringen.
  • Om ett element är kallt, känn på röret som leder till elementet - om röret är varmt och elementet kallt så behöver förmodligen elementet luftas. Att lufta elementet gör du med en luftningsnyckel (finns i alla byggaffärer) och du öppnar med nyckeln och håller en behållare undertill och luftar tills det kommer vatten i behållaren. Om elementet inte blir varmt efter detta lägg ett ärende i ärendehanteringen.
  • Om halva elementet är kallt och halva elementet är varmt, så behöver förmodligen elementet också luftas - se ovan.
  • Mät innertemperaturen. En rekommenderad temperatur är 20 grader. Är din temperatur under detta, lägg ett ärende i ärendehanteringen.
  • Se om dina friskluftsventiler vid fönstren är öppna. Igensatta ventiler leder till att luften inte cirkulerar som den ska i lägenheten, vilket i sin tur leder till att fuktig luft inte transporteras ut och ersätts av ny. Då kan inneklimatet i lägenheten upplevas som rått, även om temperaturen är den rekommenderade. Är dina ventiler igensatta bör du öppna dem.
  • Har du baksug i badrummet? Baksug innebär att kall uteluft blåser in i lägenheten genom en utsugsventil (dvs en ventil som egentligen ska släppa ut luft ur lägenheten). I regel beror detta på att det kommer in för lite friskluft genom friskluftsventilerna, varvid luften strömmar in där den kan. Upplever du baksug i badrummet, kontrollera att dina friskluftsventiler är öppna.

Varför har jag problem med värmen?

Våra lägenhet ventileras genom självdrag. Friskluft tas in via ventiler vid fönster, i skafferi, genom fönstervädring samt genom otätheter i byggnaden. Utsug av luft sker via de ventiler som finns i kök, badrum, WC och ibland även i sovrum och klädkammare. Om självdraget störs, tex genom att man sätter igen friskluftsventiler, kommer klimatet i lägenheten att påverkas. Friskluftventilerna kan tillfälligt stängas till ex pga drag, men de behöver öppnas igen så fort som möjligt. 

Att på lång sikt ha stängda friskluftsventiler i en lägenhet sätter hela ventilationen ur spel och kan orsaka problem med inomhusluften och framkalla mögel. Det är därför ytterst viktigt att hålla friskluftsventilerna öppna.

En annan orsak till värmeproblem är snabba temperaturväxlingar. När utomhustemperaturen snabbt stiger så finns det fortfarande kyla lagrad i väggarna samtidigt som värmesystemet reglerar ner temperaturen på elementen. Då uppstår ett tidsglapp innan väggarna värmts upp så mycket att det motsvarar elementens temperatur. När utomhustemperaturen i stället faller kommer elementen temorärt att vara för varma..

Vad kan man göra åt problemet?

Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för värme och ventilation. Denna grupp arbetar aktivt tillsammans med konsulter specialiserade på dessa problem för att hitta den bästa lösningen.

Att förbättra värmen och ventilationen i våra hus kommer vara det största enskilda projektet vår förening gör sedan förra stambytet. Därmed är vi i styrelsen väldigt måna om att den lösning vi väljer kommer ge de resultat vi önskar. Därmed behöver projektet tid för att kunna utvärdera de olika alternativen samt deras påverkan.

I ett första steg installerades nya friskluftsventiler i våra lägenheter, detta för att öka intaget av luft och därmed få ett bättre inneklimat. Denna installation verkar dock inte ha gett den önskade effekten och just nu pågår därför en utredning om varför.

Styrelsen arbetar aktivt med att hitta den bästa långsiktiga lösningen på problemet.

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion