!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Stockholmshus 8

PUL information

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Denna lag innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter behandlas. Med personuppgifter avses bland annat uppgift om fysisk person såsom namn, hem- och arbetsadress, telefonnummer, personnummer eller annan information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person.

Genom att logga in på denna sida, eller genom att registrera dig via något av hemsidans formulär, intygar du att de uppgifter som lämnats av dig är riktiga. Samtidigt samtycker du till att dessa uppgifter kan lagras och bearbetas i databaserade register hos Brf Stockholmshus8 och att Brf Stockholmshus8 har rätt att använda dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster som erbjuds via denna hemsida, för att fullgöra skyldigheter enligt myndighetsbeslut, för marknadsföring av tjänster och för registervård. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från andra offentliga register, till exempel adressuppdatering. Det kan också förekomma att personuppgifter nyttjas för att marknadsföra produkter och tjänster från Brf Stockholmshus8 eller företag och organisationer som Brf Stockholmshus8 samarbetar med.

Beställning av registerutdrag har privatpersoner rätt att kostnadsfritt begära en gång per kalenderår. Begäran om sådant registerutdrag ska göras skriftligt och vara egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Begäran sänds till Brf Stockholmshus8 . Begäran om rättelse av personuppgift görs via e-post till christer.fogde@stockholmshus8.se 

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion