!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Avflyttningskontroll

Brf Stockholmshus 8 genomför obligatoriska avflyttningskontroller vid samtliga lägenhetsöverlåtelser. Detta innebär att en ansökning om utträde ur föreningen måste kompletteras med ett godkänt besiktningsprotokoll innan den nya medlemsansökan behandlas av styrelsen.

Syftet med avflyttningskontrollen är att föreningen skall ha en uppföljning på

  1. Standarden på våra lägenheter
  2. Om några felaktiga eller olovliga ingrepp har skett i de installationer som är föreningens ansvar
  3. Att samtliga renoveringar eller förändringar i lägenheten som gjorts har anmälts till styrelsen
  4. Om eventuella renoveringar krävt tillstånd, att dessa är godkända och i förekommande fall efterbesiktigade

Kontrollen av lägenheten är obligatorisk, och kan också hjälpa både säljare och köpare att avgöra var ett eventuellt ansvar ligger vid utförda renoveringar och ingrepp i lägenheterna.

Det som främst kontrolleras vid en avflyttningskontroll är ventilations-, el-, värme- och sanitetsinstallationer. 
Kontrollen visar om det uppkommit allvarliga skador, och/eller att inga otillåtna ändringar eller otillåtna installationer gjorts.

De anmärkningar som antecknas delas in i två kategorier, anmärkningar som kräver efterkontroll och anmärkningar som inte kräver efterkontroll.

Det som markeras som ”kräver ej efterkontroll” är sådant som bara berör köpare och säljare, såsom tex ytskiktet. 

Det som markeras som ”kräver efterkontroll” är sådant som föreningen ansvarar för alternativt sådant som påverkar dina grannar. Detta kan vara installationer på ventilationen som endera påverkar dina grannar eller försämrar luftomsättningen i din egen lägenhet, felaktiga installationer på vatten, avlopp, värme, el eller misstänkta vattenskador. 

Efterkontrollen - om sådan behövs - bekostas av bostadsrättsinnehavaren och uppgår till 1.200 kronor inkl moms.
Du kan i vissa fall, istället för att invänta efterkontrollen, inkomma med ett intyg om att felet är åtgärdat från en auktoriserad yrkesman.

En medlemsansökan behandlas först efter en genomförd efterkontroll eller efter att åtgärderna redovisats.

När kontrollen har genomförts och godkänts kan medlemsansökan slutbehandlas av styrelsen.

Avflyttningskontrollen bekostas av föreningen och beställning görs här via hemsidan

Boka avflyttningskontrollen så tidigt som möjligt, så att medlemsansökan kan behandlas i god tid innan tillträdet. 

Bokningsbar dag är tisdag i varje vecka, om denna är en vardag, förutom under sommarmånaderna och julhelg då ingen besiktning sker.

Vi tillämpar ett antal olika fasta tidsintervaller för bokningen - se nedan
Om du har frågor eller någon specifik information till den som utför kontrollen så kan du lämna dessa i formuläret när du bokar.

För att boka tid för avflyttningskontrollen - klicka här

Obligatorisk avflyttningsbesiktning

Utskriftvänlig version