!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Stockholmshus 8

Avflyttningsbesiktning

 

För att boka tid för avflyttningsbesiktning/statuskontroll  --> Klicka här

 

Brf Stockholmshus 8 genomför obligatoriska avflyttningsbesiktningar vid samtliga lägenhetsöverlåtelser. Detta innebär att en ansökning om utträde ur föreningen måste kompletteras med ett godkänt besiktningsprotokoll innan den nya medlemsansökan behandlas av styrelsen.

Syftet med avflyttningsbesiktningen är att föreningen skall ha en uppföljning på

  1. Standarden på våra lägenheter
  2. Om några felaktiga eller olovliga ingrepp har skett i de installationer som är föreningens ansvar
  3. Att samtliga renoveringar eller förändringar i lägenheten som gjorts har anmälts till styrelsen
  4. Om eventuella renoveringar krävt tillstånd, att dessa är godkända och i förekommande fall efterbesiktigade

Avflyttningsbesiktningen av lägenheten är obligatorisk. 

Den kan hjälpa säljare och köpare att avgöra var ett eventuellt ansvar ligger vid utförda renoveringar och ingrepp i lägenheterna.

Det som främst kontrolleras vid en avflyttningsbesiktning är ventilations-, el-, värme- och sanitetsinstallationer. 
Avflyttningsbesiktningen visar om det uppkommit allvarliga skador och/eller att inga otillåtna förändringar och installationer gjorts.

De anmärkningar som antecknas delas in i två kategorier; 

  • anmärkningar som kräver efterkontroll
  • anmärkningar som inte kräver efterkontroll

Efterkontrollen (om sådan behövs) bekostas av medlemmen  och uppgår till 1.200 kronor inkl moms.
Du kan i vissa fall, istället för att invänta efterkontrollen, inkomma med ett intyg om att felet är åtgärdat från en auktoriserad yrkesman.

En ny medlemsansökan behandlas först efter en genomförd efterkontroll eller efter att åtgärderna redovisats. När efterkontrollen har genomförts och godkänts kan den nya medlemsansökan slutbehandlas av styrelsen.

Avflyttningsbesiktningen bekostas av föreningen och beställning görs här via hemsidan.

Boka avflyttningsbesiktning så tidigt som möjligt, så att en ny medlemsansökan kan behandlas i god tid innan tillträdet. 

 

För att boka tid för avflyttningsbesiktning/statuskontroll  --> Klicka här

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion